Copywriter Việt Nam

Cộng đồng Viết bài thuê – cung cấp content

BẠN ĐANG TẠO RA NHỮNG BÀI VIẾT QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU THẢM HỌA!

Mục tiêu của bài viết quảng cáo thương hiệu là phải truyền được cho khách hàng thấy giá trị của sản phẩm.

Bạn là dân amateur hay dân marketing chính hiệu? Bạn có tự tin rằng nội dung bài viết quảng cáo thương hiệu của mình chạm đến đúng cảm xúc của đối tượng khách hàng hay chưa? Nếu không có những nguyên tắc bất biến về viết bài quảng cáo sau đây, thương hiệu của bạn có thể sẽ trở thành thảm họa.

Trong nội dung clip này, bạn sẽ hiểu được rằng một nội dung hay không cần phải tác động nhiều mà bản thân nó sẽ tự viral. Do đó, hãy sáng tạo nội dung bài viết quảng cáo thương hiệu cho phù hợp và hấp dẫn được đối tượng khách hàng mục tiêu, trước khi tìm cách truyền thông rộng rãi qua kênh PR/quảng cáo.

Thêm nữa, bài viết quảng cáo thương hiệu phải tuân theo 03 bước sáng tạo content marketing. Những nội dung được chia sẻ trong clip này sẽ cung cấp cho bạn “kim chỉ nam” đặc biệt giá trị đối với những người chuyên môn trong mảng tiếp thị nội dung cũng như những người chưa bao giờ biết đến bài viết quảng cáo thương hiệu.

VIDEO #01

VIDEO #02