Copywriter Việt Nam

Cộng đồng Viết bài thuê – cung cấp content

Công thức tính mức độ VIRAL

Video lan truyền tới hàng trăm triệu người

Viral (Lan truyền) liệu có một công thức nào đó không? Chúng ta hãy xem một công bố nghiên cứu về Viral content của Chuyên gia Social media Tuấn Hà tháng 11/2012 về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Viral (Hiệu ứng lan truyền nhé)

Viral = (nE)x(nC)x(t)x(T)

Giải nghĩa các tham số của công thức

E: Emotional –  Thông tin truyền cảm xúc phù hợp (n cảm xúc x E)
C : Channel – Khởi phát trên kênh phù hợp (n Kênh x C)
t : Time –  Thời điểm phù hợp (t)
T : Target – Đối tượng phù hợp – Nam, nữ, giới tính, văn hóa , độ tuổi, tôn giáo, địa phương, trình độ chuyên môn, lĩnh vực (T)
Video lan truyền tới hàng trăm triệu người
Video lan truyền tới hàng trăm triệu người

Các kênh lan truyền bao gồm :

•Mass media
•Video share Youtube và cơ chế Youtube
•Post và Promo trên Facebook bằng thuật toán EdgeRank
•Application, game trên facebook
•Mạng xã hội địa phương
•Hệ thống diễn đàn lớn
•Seo Ranking
•Sự kiện Offline lớn
•Truyền miệng, hệ thống đa cấp
•Blog cá nhân

2 thoughts on “Công thức tính mức độ VIRAL

Comments are closed.