Copywriter Việt Nam

Cộng đồng Viết bài thuê – cung cấp content

Sáng tạo nội dung – Viral content

Chủ nhân của Vietbaithue.com là Diễn giả nổi tiếng Tuấn Hà – Các bạn có thể xem một slide của Thầy về Nội dung lan truyền – Viral content và áp dụng trong marketing sẽ thấy trị giá vô cùng lớn của Content trong sự thành công của mọi thông điệp , Chiến dịch marketing hay một sản phẩm số.

Sáng tạo Viral content – Hội thảo VMCC tháng 11/2012 – Hội thảo đầu tiên tại Việt nam về Viral Marketing/ Viral content do diễn giả Tuấn Hà – CEO Vinalink / Chủ tịch CLB SEO Việt Nam http://vietseo.vn – Những – Tác gỉa công bố những nghiên cứu đầu tiên tại Việt nam về Nội dung lan truyền, sáng nạo nội dung từ góc độ Thần kinh học và Tâm lý học